BETALVILLKOR

Betalning sker mot faktura, 10 dagar netto, efter genomförd kreditkontroll via Credit Safe. Samtliga våra tjänster faktureras i förskott med 10 dagar netto. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta. Förseningskostnader och kravavgifter debiteras via Svea Ekonomi.

SENA BESTÄLLNINGAR

Sent inkommen beställning, 10 dagar innan eller under eventet pågår, kan medföra leveransproblem. Extrem Events AB förbehåller sig rätten att ersätta sena beställningar med valfri alternativ produkt/tjänst.

ANSÖKAN OM UTÖKADE BETALDAGAR

Utökat antal dagar för betalning gäller endast vid i förväg upprättat avtal med Extrem Events AB. Detta avtal skall vara klart innan tjänsten/produkten levereras.

AVBESTÄLLNINGAR

75% av ordervärdet kommer att debiteras för alla bokningar/ändringar mindre än 21 dagar före startdagen av bygge/leverans.

Samtliga priser är angivna i svenska kronor och exklusive moms á 25%. Reklamationer skall vara gjorda senast 8 dagar efter fakturadatum.

Vänligen läs igenom och signera våra hyresvillkor.