BETALVILLKOR

Betalning sker mot faktura, 10 dagar netto. Samtliga Extrem Events AB tjänster faktureras i förskott med 10 dagar netto. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta. Övriga eventuella förseningskostnader/påminnelser eller kravavgifter debiteras köparen.

SENA BESTÄLLNINGAR

Sent inkommen beställning, 10 dagar innan eller under eventet pågår, kan medföra leveransproblem. Extrem Events AB förbehåller sig rätten att ersätta sena beställningar med valfri alternativ produkt/tjänst.

ANSÖKAN OM UTÖKADE BETALDAGAR

Utökat antal dagar för betalning gäller endast vid i förväg upprättat avtal med Extrem Events AB. Detta avtal skall vara klart innan tjänsten/produkten levereras.

AVBESTÄLLNINGAR

75% av ordervärdet kommer att debiteras för alla bokningar/ändringar mindre än 21 dagar före startdagen av bygge/leverans.

Valuta
Samtliga priser är angivna i svenska kronor och exklusive moms á 25%. Reklamationer skall vara gjorda senast 8 dagar efter fakturadatum. Vänligen läs igenom och signera våra hyresvillkor.