BETALVILLKOR

Betalning mot faktura, 10 dagar netto. Samtliga Extrem Events AB tjänster faktureras i förskott med 10 dagar netto. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta. Övriga eventuella förseningskostnader/påminnelser eller kravavgifter debiteras köparen.

SENA BESTÄLLNINGAR

För sent inkommen beställning 10 dagar innan eller under eventet pågår kan medföra leveransproblem. Extrem Events AB har dessutom rätt att ersätta produkt/tjänst med valfritt alternativ.

ANSÖKAN OM UTÖKADE BETALDAGAR

Förhöjt antal dagar gäller endast i förväg upprättat avtal mellan Extrem Events AB. Detta avtal skall vara klart INNAN våra tjänster/produkter skall gälla.

AVBESTÄLLNINGAR

75% kommer att debiteras för alla bokningar/ändringar mindre än 21 dagar före startdagen av bygge/leverans. senare än 21 dagar 100%.

VALUTA
Samtliga priser är i svenska kronor och exklusive moms á 25%. Reklamationer skall vara gjorda senast 8 dagar efter fakturadatum. Vänligen se våra Hyresavtal under nedladdning.