Jon Olssons mega hopp i Åre i April
I mitten byggde vi en Layher platå som de hade tvskärmar på .